آغاز همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مدرسه مدیریت اسکول کوو روسیه

نشست مشترک میان اعضای سور گروه روسیه (sever group) و اعضای مدرسه عالی مدیریت اسکول کوو روسیه (skolkovo business school) و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز سه شنبه ۱۰ خرداد برگزار شد.