ثبت اختراع و مالکیت فکری

متقاضیان ثبت اختراع پس از تکمیل پرونده در سامانه قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل مالکیت معنوی (ipm.ssaa.ir) و ارسال پرونده به کارگزاری ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط سازمان مذکور، فرآیند بررسی پرونده، پس از واریز وجه حق الزحمه بررسی ماهوی از سوی متقاضی مطابق دستورالعمل داخلی پارک شروع و جهت تعیین داور متخصص ثبت اختراع در حوزه مربوطه طرح توسط کارشناس بررسی می‌گردد. پس از دریافت نتیجه داوری و بررسی فرم توسط کارشناس، نامه جوابیه (تأیید و عدم تأیید) توسط کارشناس تهیه و به همراه گزارش داوری در سامانه جهت اقدامات بعدی بارگزاری می‌گردد.

برای مشاهده فرایند بررسی پرونده های ثبت اختراع کلیک کنید.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی‌های ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷ و ۱۴۹ تماس حاصل نمایند.