معافیت مالیات

فرآیند صدور معافیت مالیاتی و حقوق پرسنل برای شرکت‌ها

بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون “حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات” واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌توانند در جهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کاری، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار شوند.
آن دسته از شرکت‌هایی که در پارک علم و فناوری علاوه بر قرارداد عضویت دارای قرارداد استقرار نیز می‌باشند، پس از ارائه درخواست، پرونده مالیاتی ایشان در کارگروه مالیاتی بر اساس دستورالعمل مربوطه بررسی شده و در صورت برخورداری از شرایط، نامه معافیت مالیاتی برای شرکت صادر خواهد شد.

برای مشاهده فرایند دریافت نامه معافیت مالیاتی ( معافیت مالیاتی) کلیک کنید.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی های ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷ و ۱۴۹ تماس حاصل نمایند.