پیشخوان فناوری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین و با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه و پارک، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از مراکز نوآوری، مراکز رشد با همکاری واحدهای مختلف پارک نموده است.

هدف از ایجاد این شبکه؛ جذب ایده‌های نوآور، راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا، ترویج تفکر کارآفرینی و کسب و کار، توسعه کسب و های فناورانه و دانش بنیان و ایجاد اشتغال می‌باشد.

در این طرح، به منظور افزایش اثرگذاری ماموریت‌ها و خدمات شبکه ایجاد شده در دستیابی به اهداف دانشگاه کارآفرین، پیشخوان فناوری به عنوان یک “طرح ترویجی فناوری” در هر یک از دانشکده‌ها/ دانشکدگان که در راستای اهداف شبکه فناوری و در چارچوب وظایف محوله از طرف پارک همکاری می‌نماید، تعریف می‌شود.

در این طرح سرپرستان شعب پارک که با حکم رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه در مدت مشخص برای مدیریت شعبه پارک منصوب می‌شوند، علاوه بر سایر وظایف محوله به عنوان “مسئول پیشخوان فناوری ” در راستای پیشبرد این ماموریت فعالیت می‌کنند.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره پیشخوان فناوری با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۸۵ تماس حاصل نمایند.