معرفی نواحی نوآوری

ناحیه نوآوری محدوده ای است، که برای جذب افراد کارآفرین، با استعداد، مشاغل دانش‌بنیان و سرمایه گذاری‌ها طراحی شده ‌است که با توسعه و ترکیب مجموعه‌ای از دارایی‌های زیربنایی، نهادی، علمی، فناوری، آموزشی و اجتماعی آن‌ها به همراه ارائه خدمات با ارزش افزوده، می‌توان به نتایجی همچون توسعه اقتصادی و رفاه پایدار برای جامعه رسید.

تراکم بالای اماکن، حمل و نقل عمومی مناسب، حضور استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و تلفیق محیط کار و زندگی در کنار هم، از جمله خصوصیاتی است که برای نواحی نوآوری برشمرده شده است.

یک ناحیه نوآور باید در منطقه‌ای باشد که امکان دسترسی به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را تسهیل کرده و امکان تجمع سرمایه‌های خرد و کلان را برای نزدیک کردن فاصله ارائه‌ ایده تا تولید محصول نهایی داشته باشد.

به این ترتیب ‌ایده‌های نو در کنار سرمایه‌های ریسک پذیر قرار می‌گیرند که این امر می‌تواند به رشد و گسترش نوآوری و فناوری منجر شود. همچنین شرکت‌ها و استارتاپ‌‌ها نه تنها از تولید علم در دانشگاه‌ها تغذیه می‌کنند بلکه از نیروی انسانی توانمند تربیت شده در دانشگاه‌ های کشور نیز استفاده می‌کنند.

ویژگی نواحی نوآوری

مکانی: استقرار در میان بافت شهری و آمیختگی با فرهنگ شهری از مهم‌ترین ویژگی‌های ناحیه نوآوری است. این نواحی از اماکن چندمنظوره متراکم با کاربردهایی چون اداری، تجاری، مسکونی، تفریحی، فرهنگی و غیره برخوردارند.

اکوسیستم نوآوری: محیط ناحیه نوآوری مشوق حضور و فعالیت بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری، به خصوص استعدادها و استارتاپ هاست، چرا که فرصت‌‌های همجواری و تلاقی بازیگران برای ظهور ایده و شکل‌گیری نوآوری در این محیط به وفور یافت می‌شود.

دارایی‌های ناحیه نوآوری شامل ۳ دسته می‌باشد: دسته اول دارایی‌های شبکه‌ای، مواردی که به ایجاد شبکه و فرصت تضارب آرا و همکاری می‌انجامد، مانند جلسات هم‌اندیشی و رویدادهای فناورانه، دسته دوم دارایی‌های اقتصادی شامل عناصر مولد، مانند شرکت‌ها، دانشگاه‌ها و دسته سوم دارایی‌های فیزیکی و زیرساخت‌ها شامل اماکن عمومی و خصوصی، مانند فضاهای کار اشتراکی، امکانات آزمایشگاهی مشترک، فضاهای ساخت و فضاهای تولیدی است.

بازیگران نواحی نوآوری

۱. نهاد مدیریت ناحیه نوآوری
۲. استعدادها، کارآفرینان و استارتاپ ها
۳. مؤسسات لنگر، نظیر بیمارستان‌ها، شرکت‌های بزرگ صنعتی و البته بیش از همه دانشگاه‌ها
۴. پرورش‌دهندگان نوآوری، شامل کسب وکارهایی می‌شوند که فعالیت اصلی آن‌ها ارائه خدمات به کارآفرینان، فناوران و استارتاپ‌هاست.
۵. شرکت‌های توانمند
۶. دولت و بخش عمومی (ملی، منطقه‌ای و محلی)

کارکردهای نواحی نوآوری

  1. ارتقای اقتصاد شهری
  2. جذب استعدادها و کارآفرینان
  3. تحریک و تسهیل نوآوری باز
  4. ریسک‌زدایی و تسهیل راه‌اندازی کسب وکارهای نوآورانه
  5. بین‌المللی سازی بازیگران
  6. مکان‌سازی با هدف توسعه نوآوری
  7. تأمین مالی استارتاپ‌ها و کسب وکارهای نوپا