پذیرش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

پارک‌های علم و فناوری یکی از نهادهای اجتماعی کارساز در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زایی تخصصی هستند و مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده‌اند.

از اهداف تشکیل پارک علم و فناوری، حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری و همچنین موسسات و شرکت‌های تحقیقاتی و مهندسی نوآور است.

پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از زیرساخت‌های تکنولوژیکی توسعه کشورها محسوب می‌شود، فعالیت اثربخش این مراکز و حمایت از شرکت‌های فناور و دانش بنیان به کاربردی شدن دستاوردهای حاصل از دانشگاه می‌انجامد و به ارتباط کارآمد دانشگاه و صنعت کمک می‌کند و منجر به کاهش مخاطره‌های ناشی از فقدان تجربه، امکانات و منابع می‌گردد. پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری از جمله زیرساخت‌های ایجاد شده برای حمایت از شرکت‌های فناور و دانش بنیان محسوب می‌شوند. درحال حاضر، این مراکز با حمایت‌های مالی، معنوی و قانونی، ارائه تجهیزات و امکانات لازم، مشاوره و تامین‌ فضای کار وظیفه کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های فناور و دانش بنیان را بر عهده دارند.

در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت ها به ۴ دسته کلی تقسیم می شوند:

۱-شرکت های رشدی

 • دارای نمونه محصول / خدمت قابل ارائه به بازار که از فرآیندهای تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس، حاصل شده و همچنین دارای سطح آمادگی فناوری (TRL7) باشد.
 • شرکت ثبت شده و یا در شرف ثبت (تیم کاری و هیئت مؤسس مشخص می‌باشد.)
 • داشتن رتبه E یا F  شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالیاتی (براساس اطلاعات وارد شده در شیت ۹ کاربرگ پذیرش)
 • عدم عضویت، استقرار و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور

۲-شرکت‌های پسارشدی

 • سابقه سه ساله فعالیت شرکت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالیاتی برای سه سال اخیر (در صورت تغییر عنوان شرکت، سوابق شرکت قبلی که حداقل ۵۰% سهام‌داران مشترک باشند)
 • داشتن رتبه C یا D  شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالیاتی (براساس اطلاعات وارد شده در شیت ۹ کاربرگ پذیرش)
 • ارائه حداقل ۳۰ لیست ماهانه بیمه در طی سه سال اخیر
 • ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوری متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتی است که از فرآیندهای تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس تولید شده و در حال ارائه به بازار باشند.)
 • دارای سطح آمادگی فناوری (TRL9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)
 • دارای سطح آمادگی تجاری(CRL8,9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)
 • عدم عضویت و استقرار هم‌زمان در سایر پارک‌های علم و فناوری کشور

۳- شرکت‌های توسعه

 • سابقه سه ساله فعالیت شرکت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالیاتی برای سه سال اخیر (در صورت تغییر عنوان شرکت، سوابق شرکت قبلی که حداقل ۵۰% سهام‌داران مشترک باشند)
 • داشتن رتبه A یاB  شاخص کل مالی مطابق آخرین اظهارنامه مالیاتی (براساس اطلاعات وارد شده در شیت ۹ کاربرگ پذیرش)
 • ارائه حداقل ۳۰ لیست ماهانه بیمه در طی سه سال اخیر
 • ارائه دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوری متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتی است که از فرآیندهای تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس تولید شده و در حال ارائه به بازار باشند.)
 • دارای سطح آمادگی فناوری (TRL9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)
 • دارای سطح آمادگی تجاری(CRL8,9) محصولات / خدمات (بر اساس راهنمای موجود در کاربرگ پذیرش)
 • عدم عضویت و استقرار هم‌زمان در سایر پارک‌های علم و فناوری کشور

۴- شرکت های لنگر (کارفرمایی)

برخی از شرکت های بزرگ و خوشنام در جهت ارتباط با دانشگاه تهران از طریق ارائه پروژه به شرکت‌های رشدی و پسارشدی، ایجاد مرکز نوآوری مشترک و …. می‌توانند تحت عنوان شرکت‌های لنگر (کارفرمائی) وارد پارک دانشگاه تهران شوند.

برای مشاهده فرآیندهای مهم شرکت‌ها روی لینک های آن کلیک فرمائید:

خدمات و حمایت‌های پارک برای شرکت ها:

خدمات پایه

نوع خدمترشدپسارشدتوسعهلنگر(کارفرما)
استقرار/ عضویتبلهبلهبلهبله
معرفی به آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌‌ها و کتابخانه‌های دانشگاه تهرانبلهبلهبلهبله
منتورینگبله---
ارائه معرفی‌نامه به سازمان‌هابلهبلهبلهبله
معرفی شرکت در وب‌سایت پارک علم و فناوری و درج اخبار در خبرگزاری‌های مرتبطبلهبلهبلهبله
ترک تشریفات مناقصهبلهبلهبلهبله
قراردادهای انتقالیبلهبلهبلهبله
ارائه مجوز فعالیتبلهبلهبله-
ارائه معرفی‌نامه معافیت مالیات بر درآمد *بلهبلهبله-
ارائه معرفی‌نامه معافیت مالیات بر ارزش افزوده *بلهبلهبله-
ارائه معرفی‌نامه معافیت مالیات بر اجاره *بلهبلهبله-
ارائه معرفی نامه معافیت مالیات بر حقوق پرسنل شرکت ها*بلهبلهبله-
معافیت قراردادهای پژوهشی از حق بیمه و مالیاتبلهبلهبلهبله
برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتیبلهبلهبلهبله
خدمات شهروندی (سالن جلسات، سالن همایش‌، رستوران و ...)بلهبلهبلهبله

* خدمات ستاره‌دار منوط به استقرار شرکت در پارک علم و فناوری و طی نمودن مراحل ارزیابی‌های سالانه می‌باشند.

خدمات ویژه

نوع خدمترشدپسارشدتوسعهلنگر(کارفرمایی)
تسهیلات شرکت نوپابله---
تسهیلات تغییر مقیاس-بله--
استفاده از نیروهای دانشجویی (طرح دستیار فناوری )بلهبلهبلهبله
معرفی به سازمان و نهادهای دارای تفاهم نامه با پارک علم و فناوریبلهبلهبلهبله
کارگزاری داوری ثبت اختراعبلهبلهبلهبله
شرکت در نمایشگاه و فن‌بازاربلهبلهبلهبله
رونمایی محصولاتبلهبلهبلهبله
معرفی به شبکه سرمایه‌گذارانبلهبله--
خدمات کلینیک کسب و کاربلهبلهبلهبله
شرکت های کارگزار خدمات فناوریبلهبلهبلهبله
ارائه خدمات دیتاسنتربلهبلهبلهبله
خدمات اتاق رسانهبلهبلهبلهبله
ضمانت نامه اداریبلهبلهبلهبله
تسهیلات لیزینگبلهبلهبلهبله
تسهیلات خرید دینبلهبلهبلهبله
تسهیلات خرید اقساطبلهبلهبلهبله
ضمانت نامه بانکیبلهبلهبلهبله
سرمایه گذاری خطرپذیربلهبلهبلهبله
اجاره به شرط تملیکبلهبلهبلهبله

تسهیلات لیزینگ، خرید دین و اقساط، ضمانت‌نامه بانکی، سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر و اجاره به شرط تملیک، توسط صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ارائه می‌شود.