پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ دبیرخانه تانا استان تهران

تانا از اختصار” توسعه و ارتقا زیست بوم نوآوری استان‌ها ” برگرفته شده است و به عنوان مجموعه ای از اقدامات در قالب یک رویداد تعریف می‌شود که با حمایت‌های معاونت فناوری و نوآوری عتف و راهبری پارک‌های علم و فناوری در استان‌ها عملیاتی می‌شود. هدف از این طرح، توسعه و تقویت زیست بوم نوآوری در استان‌ها با نگاه به مزیت‌های نسبی و ظرفیت فناورانه و همچنین مسایل و نیازهای آن استان است که از طریق اقدامات زیر منجر به تحقق هدف مورد نظر می‌شود:

 • شناسایی اجزای موثر اکوسیستم نوآوری استان
 • تقسیم وظایف میان اجزای اکوسیستم نوآوری استان
 • شبکه‌سازی و ارتقای تعامل بین اجزای اکوسیستم نوآوری استان
 • تقویت و توانمندسازی مستمر اجزای اکوسیستم نوآوری استان
 • ارتقای تعامل با اکوسیستم ملی و بین المللی

راهبری و اجرای طرح تانا در هر استان بر عهده ” پارک علم و فناوری” است. رئیس پارک علم و فناوری به عنوان ” دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان ” موظف به بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان در اجرای طرح تانا است.

وظایف پارک‌های علم و فناوری در راستای راهبری و اجرای طرح تانا

پارک علم و فناوری به عنوان نهاد راهبر و مجری طرح تانا در هر استان وظایف زیر را پیگیری خواهد نمود:

 1. ارتباط منظم و مستمر با بازیگران و نقش آفرینان مختلف بخش دولتی، دانشگاهی،خصوصی و نهادهای تامین مالی نوآوری و خیرین استان
 2. اهتمام به منظور جلب مشارکت و همکاری همه بازیگران این طرح
 3. شناسایی و معرفی ایده‌ها،مزیت‌ها،پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های علمی فناورانه استان
 4. شناسایی نیازهای فناورانه و مسائل خاص استان اعم از بخش دولتی و خصوصی
 5. شناسایی توانمندی سرمایه‌گذاری کلیه بخش‌ها اعم از بخش دولتی و خصوصی
 6. بهم‌رسانی و پیوند زدن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها به نیازها و مسائل شناسایی شده
 7. تهیه و تنظیم گزارش اقدامات و ارسال به معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف

دبیرخانه اجرایی طرح تانا استان تهران

جهت برنامه ریزی و اجرای این طرح در استان تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان دبیرخانه اجرایی مشخص گردید. علاوه بر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، این طرح با همکاری سه پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدبهشتی، تربیت مدرس و امیرکبیر در حال اجرا می‌باشد. هر پارک براساس برنامه‌ریزی انجام شده محور اختصاصی مورد نظر خود را انتخاب کرده و تمام امور اجرایی جهت جذب طرح و حل چالش ها در مسیر آن محور را انجام می‌دهد.

مخاطبان طرح تانا سه دسته می باشند:

 • تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، خصوصی و خصولتی به عنوان ارائه دهنده چالش‌ها و نیازها به پارک‌ها می‌باشند
 • دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید، فریلنسرها، شرکت ها و تمامی علاقمندان، ارائه دهنده طرح‌ها برای حل چالش اعلام شده می باشند.
 • سازمان‌ها، موسسه‌ها، بانک‌ها، صندوق‌های مالی و تمامی سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاران طرح ها می باشند.

محورهای اولین رویداد تانا استان تهران

 1. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران: اینترنت اشیا و هوش مصنوعی
 2. پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی: جامع
 3. پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس: شهر هوشمند
 4. پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر: مدیریت سبز

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با اداره تجاری‌سازی داخلی ۱۵۱،۱۷۱،۱۸۵ تماس حاصل نمایید.