پروژه P4

این پروژه به عنوان بخشی از طرح جامع پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و در ۳طبقه پارکینگ ، طبقه همکف سالن آمفی تاتر و فضای اداری ، ۷طبقه روی همکف تنها با کاربری اداری و به صورت فلت و روف گاردن با کاربری تجاری مانند رستوران ، باشگاه ورزشی ، فروشگاه و نمایشگاه دائمی طراحی و در دست اجرا می باشد.