فراخوان ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از کسب و کارهای دانایی محور، ارائه خدمات به آن ها و همچنین به منظور سنجش فعالیت های آنان در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ادامه همکاری هر ساله، اقدام به ارزیابی عملکرد سالانه شرکت های عضو و مستقر می‌نماید.

با توجه به اینکه بهره مندی از بسیاری خدمات پارک به ویژه برخورداری از معافیت مالیاتی (معافیت مالیات بر درآمد و معافیت مالیات بر حقوق کارکنان) و اعطای مجوز فعالیت شرکت در پارک و بسیاری دیگر از خدمات منوط به حضور در ارزیابی سالانه می باشد، حضور در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ برای تمام شرکت های عضو پارک الزامی می باشد. لذا ضروری است در اسرع وقت نسبت به کاربرگ شناسنامه اطلاعات(فایل اکسل) و ارائه مستندات درخواستی اقدام فرمایید.

توجه

مهلت تکمیل کاربرگ شناسنامه اطلاعات (فایل اکسل)و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ می باشد.

لطفاً کلیه فرم­ها و مستندات را به ایمیل مدیریت پذیرش و ارزیابی به آدرس ذیل ارسال فرمایید.
evalu.utstpark@ut.ac.ir

الزامات مورد توجه واحد پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای فرایند شرکت در فراخوان ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:

برای آن دسته از شرکت هایی که تا به حال در ارزیابی سالانه شرکت نکرده اند، کاربرگ های مورد نظر در لینک زیر قرار داده شده است.

آن دسته از شرکت هایی که سال گذشته در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ شرکت نموده اند، کاربرگ های سال پیش جهت تکمیل گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ ضمن هماهنگی با واحد پذیرش و ارزیابی در اختیار ایشان قرارداده می شود.

مهلت ارسال کاربرگ و مستندات به پایان رسیده است.

به پرونده های ارسال شده پس از مهلت اعلام شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت وجود نواقص در کاربرگ ها و مستندات ارسال شده توسط شرکت، موارد به صورت مکتوب از طریق ایمیل به شرکت اعلام می شود و شرکت موظف است، حداکثر طی ده روز از تاریخ اطلاع رسانی، نواقص موجود را اصلاح و پرونده خود را مجدد ارسال نماید.

در صورتی که شرکت در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارسال مجدد مستندات لازم اقدام ننماید، به منزله انصراف شرکت از ادامه ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.

در صورت درخواست شرکت نسبت به انجام ارزیابی پس از اتمام مهلت زمانی ( ۱۴۰۱/۰۴/۳۱) ، شرکت موظف است بر اساس دستور العمل ذیربط، دلایل و مستندات تاخیر به همراه فیش واریزی به مبلغ ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال را بصورت مکتوب به مدیریت پذیرش و ارزیابی ارسال نماید. سپس ظرف مدت حداکثر دو هفته پرونده ارزیابی شرکت همراه با تمامی مستندات را تکمیل نماید.

با استناد به مصوبه شورای پذیرش مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸، در صورت عدم حضور شرکت در ارزیابی سالانه منجر به صدور ابلاغیه اخطار و در صورت تکرار آن منجر به لغو عضویت و خروج شرکت از پارک خواهد شد.

لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان مدیریت پذیرش و ارزیابی، به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ داخلی ۱۴۹ تماس حاصل فرمایید.