پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ میزبان فعالان حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی