دفاتر ارتباط با صنعت، حلقه اول اشتغال در کشور

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، روز دوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، فن بازار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد سیف مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر هاشم آقازاده معاون اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر آصف کریمی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.