کوچینگ ؛تسریع بخش حرکت در مسیر توسعه کسب و کار

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران, همزمان با نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، دومین وبینار از سلسله وبینار های کوچینگ را با محوریت “نقش کوچینگ در مواجه با چالش های کسب وکارهای نوپا” را در تاریخ ۲۳ آذر۱۴۰۰ برگزار کرد.

دراین وبینار به گفت وگو حول محورهای معرفی چالش های کسب وکارهای نوپا , ابزارهای توانمندسازی کسب وکارها برای حل چالش ها , نقش کوچینگ در عبور از موانع , مزایا و دستاوردهای کوچینگ در کسب وکارهای نوپا و تجارب موفق کوچینگ در استارتاپ های دنیا و بنچ مارک در ایران پرداخته شد.

علاقه مندان می توانند گزارش کامل تصویری این وبینار را از طریق لینک زیر مشاهده نمایند.

گزارش کامل تصویری وبینارنقش کوچینگ در مواجه با چالش های کسب وکارهای نوپا