از ایده تا بازار با برنامه‌های رویش و شکوفایی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار آشنایی با برنامه‌های حمایتی رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد برگزار کرد.