دانشگاه‌ها، چراغ مسیر اجرای اقتصاد دورانی در مدیریت پسماند را روشن کنند …

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای برگزاری سلسله کافه ‌پارک‌های خود، وبینار با موضوع “اقتصاد دورانی” را روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه برگزار کرد.