برگزاری نشست مجازی میان شرکت‌های خوشه ای GIS پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و سازمان نقشه برداری کشور

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نشست مجازی میان شرکت‌های خوشه ای GIS و سازمان نقشه برداری کشور را در ۲۹ مرداد ماه برگزار کرد.