فراخوان جذب هسته در مرکز نوآوری رسانه همشهری

مرکز نوآوری رسانه همشهری با مشارکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از صاحبان ایده در سراسر کشور در قالب هسته فناور و همچنین علاقه‌مندان به ایجاد کسب وکار حمایت می‌کند.

این فراخوان مخصوص علاقه‌مندان و صاحبان ایده در حوزه رسانه است.
شرکت‌کنندگان در این فراخوان می‌توانند بعد از پذیرش از مزایای در نظر گرفته شده برای این برنامه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز نوآوری رسانه همشهری بهره‌مند شوند.
فضای کار اشتراکی مرکز نوآوری رسانه همشهری واقع در میدان انقلاب نبش خیابان فخر رازی می‌باشد.
متقاضیان می‌توانند از امکانات ذیل جهت توانمندسازی ایده‌هایی که قابلیت ایجاد کسب وکار با سطح آمادگی ( TRL ) ا الی ۶ را دارند، بهره‌مند شوند:
۱. امکان معرفی هسته جهت استقرار در مراکز عضو شبکه فناوری یا فضاهای کاری اشتراکی
۲. ارائه خدمات راهبری، مشاوره و آموزش
۳. امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری
۴. امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری و صندوق جسورانه یکم دانشگاه تهران

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی (۱۵۴ و ۱۶۴) تماس حاصل نمایند.