کارگزان کسب وکار؛ ارائه دهنده خدماتی از جنس متفاوت

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار ” معرفی کارگزاران کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ” را با حضور مهندس مرضیه فراهانی، رئیس واحد تجاری سازی و خدمات تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس طه انوشه، مدیر عامل شرکت نوین ایده پردازان غزال تیزپا قشم، مهندس میلاد محسنی مدیر عامل شرکت تدبیر حساب پیشرو و مهندس احمد داداشی مدیر عامل شرکت نیک آرمان کوشا در روز چهارشنبه ۷ مهرماه ساعت ۱۰ برگزار کرد.