آغاز فراخوان هسته‌های فناور (رویش و شکوفایی)

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده هسته های فناور دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران حمایت نماید.

صاحبان ایده های فناور با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمدگی ۱ تا ۶ میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی شرکت نمایند. ( برنامه رویش: TRL1-3 ، برنامه شکوفایی: TRL 4-6)
شروع فراخوان: ۱۰ آبان لغایت ۳۰ آذر
ثبت نام متقاضیان فقط بصورت آنلاین و از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصرا، در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام میشود و امکان بررسی درخواستهای ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.
متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴/۱۵۴/۱۹۲ تماس بگیرند.
لازم به توضیح است جهت پاسخگویی به سوالات پیشرو مبنی بر ثبت نام این فراخوان الزامی است در وبینار رایگان ( آشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ) روز شنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۰ – ۱۲ ثبت نام نمایید.
ثبت نام در وبینار آشنایی با برنامه‌های حمایتی رویش و شکوفایی
ثبت نام هسته های فناور (رویش و شکوفایی)
قابل توجه:
متقاضیان بر اساس سطح آمادگی فناوری طرح خود از طریق یکی از برنامه های ذیل حمایت می شوند:
برنامه رویش
• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده
• مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه
• مدت: ۶ ماه و حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
• گرنت : ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
• خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.
برنامه اجرای طرح در برنامه رویش :
• ( حداکثر پرداخت ماهانه ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال)
برنامه شکوفایی
• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
• مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
• مدت:۱۲ ماه و حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۱۸ ماه نخواهد بود.
• گرنت: ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
• خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).
برنامه اجرای طرح در برنامه شکوفایی :
• دو مرحله با قابلیت ارزیابی پیشرفت کار و حداکثر ۱۲ ماهه تنظیم شود (هر مرحله نمی تواند کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۶۰ درصد از کل کار باشد)
• بخش دستیار پژوهشی در برنامه شکوفایی: به ازای هر ماه ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ریال و تا سقف ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال می تواند باشد. برای ایده های حوزه فناوری های نرم، سقف مبلغ تا ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰میلیون ریال و به ازای هر ماه ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می تواند افزایش یابد.
مزایای برنامه
۱. امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه های عضو شبکه فناوری یا فضاهای کاری اشتراکی
۲. اعطای اعتبار حمایتی بر اساس دستورالعمل مربوطه
۳. ارائه خدمات راهبری، مشاوره و آموزش
۴. امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری
۵. امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری
شرایط پذیرش:
۱. مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
۲. مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و اعتبار تولید نمونه محصول
۳. هر شخص فقط می تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می شوید.
۴. الزام داشتن تیم کاری حداقل ۳ نفر دارای تخصص های لازم هسته- (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید)
۵. در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می باشد.
۶. در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می باشد.
۷. دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می باشد.
مهم :
* هر پرونده تنها تا ۳ بار جهت اصلاح و تکمیل مدارک به مسئول هسته بازگردانده می‌شود. پس از آن، پرونده از فرآیند پذیرش خارج می‌گردد.
*ثبت‌نام متقاضیان فقط به صورت آنلاین از طریق وب‌گاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام می‌شود و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان می‌توانند با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴، ۱۵۴ و ۱۹۲ تماس بگیرند.