عباس زارعی هنزکی: مرکز نوآوری رسانه همشهری؛ حرکت به سمت رشد و اثرگذاری در حوزه رسانه و زنده نگهداشتن اقتصاد اخبار

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار “معرفی مرکز نوآوری رسانه همشهری” را با حضور حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران، دکتر ابوالحسن ریاضی مدیر عامل روزنامه همشهری، مهندس ابوالفضل غلامرضایی معاون دیجیتال روزنامه همشهری، میثم یوسفی معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، فاطمه صداقت فرد معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در یازدهم آبان برگزار کرد.