” تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران ” را دنبال کنیم.

جذب سرمایه فرآیندی است که صاحبان کسب و کار، نیاز مالی خود را به سرمایه گذار توضیح میدهند و تلاش می کند نظر وی را جلب نمایند.

در این فرایند آشنایی با مقدمات و الزامات جهت جذب سرمایه برای سرمایه پذیر و آگاهی از شاخص‌ها و امتیازات لازم جهت سرمایه‌گذاری در طرح برای سرمایه‌گذار ضروری است.
در همین راستا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، وبینار ” تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران” را با همکاری دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌کند.
محورهای وبینار:
• مقدمات و الزامات جهت جذب سرمایه ( از نگاه سرمایه پذیر)
• شاخص ها و امتیازات لازم جهت سرمایه گذاری در طرح ( از نگاه سرمایه گذار)
با حضور:
دکتر امیر حمیدی؛ مدیرعامل شرکت ایده نو فارمد
مهندس امیررضا شادفر؛ مدیرعامل شرکت سامان تجهیز نور
زمان: یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۹۹ ساعت ۱۷-۱۵