مسئله یابی، تصمیم گیری و نحوه اجرا، مهارتی است ویژه انسان، که فرد را منحصربه فرد میسازد

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار اجرای تصمیم؛ ظریف ترین حلقه فرایند حل مسئله تا کسب نتیجه، در شرایط ناپایدار و پیچیده را با حضور دکتر امید چابک؛ کارشناس سرمایه گذاری، برنامه ریزی و توسعه روز یکشنبه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۶ برگزار کرد.

در این وبینار به بیان مطالب حول محورهای نحوه اجرای تصمیمات، راهبری صحیح فرایند اجرا، راهکارهای کسب نتیجه مورد انتظار و اجرایِ خوبِ تصمیمات بد پرداخته شد.

علاقه مندان میتوانند ویدیوی کامل وبینار اجرای تصمیم؛ ظریف ترین حلقه فرایند حل مسئله تا کسب نتیجه، در شرایط ناپایدار و پیچیده را از طریق لینک زیر تماشا نمایند.

گزارش کامل تصویری وبینار