نیروی انسانی متخصص در همشهری، فرصتی برای ایجاد کار و حضور استارت‌آپ‌ها

در رویداد ریورس پیچ همشهری، مرتضی اصغری معاون منابع انسانی موسسه همشهری گزارشی از منابع انسانی موسسه همشهری ارائه داد و گفت: ما در موسسه همشهری با چالش هایی هم مواجه هستیم. سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عموما با بحث نیروی انسانی مازاد روبه رو هستند. اما از دیدگاه منابع انسانی، نیروی انسانی سرمایه اصلی سازمان است و ما آن را به عنوان ثروت میبینیم. نیروی متخصص در سازمان در حقیقت فرصتی برای سازمان محسوب میشوند و ما باید برایشان کار تولید کنیم. در این حوزه صاحبان ایده و استارت آپ ها میتوانند با توجه به ماموریتهای سازمان همشهری کمک کنند و فعالیت های جدیدی را تعریف کنند.

وی در ادامه از ساختار سازمانی موسسه همشهری به عنوان چالش دیگر یاد کرد و افزود: ساختار سازمانی موسسه همشهری متعلق به سال ۱۳۸۳ است. این ساختار با فضای همشهری عملا ناهمگون است و نیاز است که روزآمد شود. آنچه که در حال حاضر در موسسه همشهری است به یک ساختار شبکه ای نزدیکتر است. صاحبان ایده و استارت آپ ها در این موضوع نیز میتوانند به ارائه طرح بپردازند.

اصغری نظام ارزیابی عملکرد یا مدیریت عملکرد را به عنوان سومین چالش نام برد و بیان کرد: در گذشته در سازمانها از نظام ارزیابی عملکرد استفاده میکردیم. اما امروزه رویکرد مدیریت عملکرد را دنبال میکنیم. این بخش نیز حوزه ای برای حضور استارت آپ هاست.

ایشان با تاکید بر تخصصی بودن سازمان همشهری و حضور افراد متخصص در آن گفت: در موسسه همشهری، مرکز آموزش تخصصی ای وجود دارد یکی از معتبرترین مراکز آموزش روزنامه نگاری نیز محسوب میشود. در این بخش نیز میتوانیم فعالیتها را گسترش دهیم و بر روی آن سرمایه گذاری کنیم.

اصغری در ادامه به سایر چالشهای موسسه همشهری پرداخت که شامل سامانه های حوزه منابع انسانی، داشبورد مدیریت منابع انسانی، عدم توازن و یکپارچه بودن فعالیت های زیرسیستم های حوزه منابع انسانی، دورکاری و ایجاد فضایی برای بهره مندی بیشتر از همکاران دورکار، طراحی مشاغل و روزآمد کردن آن، اصلاح و تغییر نظام آماری، آموزش پرسنل و کارکنان همشهری با علم به روز، تنوع رابطه استخدامی میشود. وی در ادامه یادآور شد این چالشها میتواند فرصتی برای حضور صاحبان ایده و استارت آپ ها باشد.

علاقه مندان میتوانند گزارش تصویری این بخش از رویداد را از طریق لینک زیر تماشا نمایند.

گزارش تصویری همشهری، مرتضی اصغری