عصاره بره موم با دانش ایرانی موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن و درمانی برای عوارض کرونا

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت شهدینه سازان شفابخش عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، موفق به ساخت به محصولی موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن و همچنین درمان و تسکین بیماری‌های تنفسی مانند عوارض بیماری کرونا شد.