دکتر محمود نیلی احمدآبادی؛ اگر میخواهیم یک دانشگاه پیشرو باشیم باید به تقاضا وصل شویم

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ دکتر محمود نیلی احمدآبادی،رییس دانشگاه تهران، دکتر عباس زارعی هنزکی، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در همایش دهمین سال تاسیس دانشکده علوم و فنون در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ حضور یافتند.