روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان روابط عمومی برتر دانشگاه تهران انتخاب شد.

نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران با حضور دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران، دکتر مهدی شهبازی رییس مرکز حوزه ریاست و رییس جشنواره، دکتر عباس هنرمند معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، دکتر سپهر خلجی عضو شورای اطلاع رسانی دولت، دکتر نیما شایان مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی دانشگاه تهران و مدیران و کارشناسان واحدهای روابط عمومی دانشگاه یکم خرداد در تالار شهید دهشور دانشکدگان علوم دانشگاه تهران برگزار شد.