اختصاص واحدهای شهر دانش برای استقرار شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی را برگزار کرد.
میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی با حضور دکتر احمد طالب زاده مدیر عامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو، مهندس رضا منتظری نمین کارآفرین برتر، دکتر حسن حاج قاسم رئیس توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس فاطمه صداقت فرد معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و جمعی از فعالان و علاقه مندان به حوزه کارآفرینی اجتماعی روز یکم خرداد ساعت ۱۴ برگزار شد.