موفقیت نخبگان شرکت سیستم های نهفته ایرانیان در بومی سازی مهر و موم برخط

با تلاش نخبگان شرکت سیستم های نهفته ایرانیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نخستین بار در کشور مهر و موم برخط بومی شد.
این محصول یک پلمپ هوشمند است که موقعیت لحظه ای و باز کردن یا دستکاری کانتینرها، محموله های ارزشمند و بسته های مختلف را به اطلاع مالک محموله می رساند. این قطعه امنیت کالای ترانزیتی را در طول مسیر تضمین می کند.
مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما با نخبگان این شرکت را مشاهده نمایید: