طراحی و تولید سورتر هوشمند سورچین؛ راهکاری برای خام فروشی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت پویا فناوران کوثر مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به دانش بومی طراحی و تولید سه نوع دستگاه سورتر هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر و هوش مصنوعی دست یافت.