پارک علم و فناوری، راهکاری برای ارتباط با صنعت

جلسه شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه تهران با حضور دکتر عبدالرضا سیف رییس بسیج اساتید دانشگاه تهران، دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و اعضای شورای مرکزی بسیج دانشگاه تهران بیست و چهارم اردیبهشت ماه برگزار شد.