معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کرد.

نشست مشترک دکتر امید معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری و دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز سه شنبه یکم مهرماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست، مهندس امیریان مشاوره رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به ارائه شرح کاملی از فعالیت‌ها و اقدامات سازمان پرداخت. وی در گفته‌های خود به مارپیچ پنجگانه توسعه فناوری در اقتصاد دانش‌بینان اشاره کرد و گفت: دولت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، صنعت و انقلاب صنعتی چهارم، دانشگاه با رویکرد دانشگاه کارآفرین، رسانه و جامعه در کنار یکدیگر شکل دهنده این مارپیچ توسعه فناوری هستند و برنامه‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با توجه به این پنج جز طراحی و اجرا می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به سیر تکامل پارک‌ها گفت: امروزه پارک‌های علم وفناوری، سازمان‌های محصور و جدا از جامعه محسوب نمی‌شوند، بلکه این سازمان‌ها می‌توانند در دل جامعه رسوخ کنند و در حقیقت مفهوم ناحیه نوآوری خلق شود.
ناحیه نوآوری یادآور جاری شدن فناوری در دل جامعه و در جریان زندگی انسان‌ها است به طوری که همگان بتوانند آن را لمس کنند. در همین راستا دانشگاه تهران نیز، “شهر دانش” را مطرح و در دست اجرا دارد. شهر دانش، سبز، کارآفرین و هوشمند است. هدف بر آن است که واحدهای وابسته به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در شهر دانش، به ترجمان نیازهای صنعت بپردازد و سپس این نیازها در اختیار دانشگاه تهران قرار گیرد. از طرف دیگر، تحقیقات کاربردی انجام گرفته در دانشگاه نیز به کسب وکار تبدیل شود.
امیریان با تاکید بر شهر دانش ادامه داد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال ۹۷، اقدام به ایجاد و پیاده سازی شبکه فناوری دانشگاه تهران نمود. با مطرح شدن مفهوم شهر دانش و ناحیه نوآوری، سعی بر آن شد تا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، صرفا مفهومی محصور در دیوارهای سازمانی نباشد. تلاش‌های بسیاری برای گسترش این پارک به داخل دانشگاه و جامعه صورت گرفته است. وی یادآوری کرد در سال ۹۸ و ۹۹ نیز تمرکز بر توسعه شبکه فناوری است. شبکه فناوری علاوه بر دانشگاه در صنایع مانند فولاد و همچنین در بخش خصوصی نیز در حال اجرا و پیاده سازی است.
در ادامه این نشست دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توضیح برنامه‌ها و فعالیت‌ها و حمایت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: برنامه‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مانند بذر، جوانه، رویش، شکوفایی و… ، نمونه عملیاتی و اجرایی شده تئوری‌های مطرح شده در ادبیات کارآفرینی است. در واقع پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از طریق برنامه‌های خود در تلاش است تا افراد را به گونه‌ای کنار یکدیگر قرار دهد که بتوانند موضوعات مطرح را تشخیص و مسائل را بیابند و در راستای حل مسائل، مسیر صحیح را طی کنند.
ایشان تاکید کرد؛ برنامه‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دائما مورد بررسی قرار می‌گیرد و همواره فرایند اجرای این برنامه‌ها مهندسی مجدد می شود تا تناسب برنامه‌ها با شرایط و موقعیت روز حفظ شود و پاسخگوی مسائل و نیازهای روز باشد.
در این نشست مهندس رزمجو معاون سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی توسعه روستایی ریاست جمهوری خاطر نشان کرد، حدود ۲۷ درصد جمعیت کشور در روستاها سکنی دارند. نام روستا، تداعی کننده کشاورزی است و اقتصاد روستا مبتنی بر اقتصاد کشاورزی پنداشته می‌شود. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری از وجود ظرفیت‌های بسیار در روستاها خبر می‌دهد. ضمن اینکه امروزه شاهد تغییر نگاه سنتی روستاها هستیم و علت این امر حضور نسل تحصیل کرده در روستاها می‌باشد.
ایشان در ادامه به تغییر نیازهای روستاییان نیز اشاره کرد و افزود: مسئله این است که چگونه می‌توان ارزش آفرینی را در روستاها اجرایی کرد تا تولید ثروت و خلق ثروت رخ دهد.
ایشان ادامه داد: باید در مسیری حرکت کنیم که منجر به تنوع در مشاغل روستایی شود و بستر افزایش تولید، بهبود کیفیت، صادرات و… نیز فراهم شود. لذا پیوند دانشگاه‌ و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری بابی برای توسعه این اقدامات در روستاهای کشور است.
در ادامه نشست، بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام شد.