آنچه درباره دانش بنیان شدن باید دانست؛

وبینار آموزشی “شرکت های دانش بنیان، الزامات و مزایا” با هدف آشنایی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و اعضای هیات علمی با مراحل ایجاد شرکت دانش بنیان روز سه شنبه یکم مهر ماه با حضور سید علیرضا طباطبایی از کارگزاری رسد، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.