با ماسکی که شبیه صورت شماست خود را از ویروس کرونا محافظت کنید.

برتراندراسل، فیلسوف و ریاضیدان معروف می گوید: “در موقعیت بحران، بدترین اتفاق احتمالی را در نظر بگیرید. بعد با در نظر گرفتن بدترین اتفاق با دلیل و منطق به خود بقبولانید که خب آن قدرها هم مصیبت وحشتناکی نیست.” با این نگرش خواهید توانست آفریننده رویدادهای شگفت انگیز باشید.

ماسکی طراحی شده که با چهره شما سازگار است و به راحتی می توانید قفل گوشی خود را از طریق face ID باز کنید.
سخت است که در میان جمعیتی بایستید که همگی صورتشان را با ماسک n95 پوشانده اند. این تصویر از جمعیت زمانی تغییر کرد که طراحی از سانفرانسیکو ایده ای برای چاپ تصاویر چهره افراد بر روی ماسکهایشان ارائه داد.
ماسکها به قدری دقیق با چهره شما هم خوانی دارند که به راحتی میان دیگر ماسک پوشان قابل شناسایی و تشخیص هستید.
طراح و سازنده این ماسک ها می گوید: شما می توانید که قفل دستگاه خود را بدون درآوردن ماسک و تنفس ذرات ریز و میکروب های مختلف باز کنید.
قابل شناسایی باشید و حفاظت شوید. با این محصول، این کار بسیار آسان است.
خانم باسکین طراح این ایده می گوید: درحال حاضر بیش از ۱۰۰۰ نفر در لیست انتظار برای خرید این ماسک ها هستند.
وی تا زمانی که کمبود ماسک در جهان به پایان نرسد قصد تولید این ماسک ها را ندارد و در حال حاضر به آزمایش قابلیت اطمینان تشخیص چهره از طریق ماسک ها می پردازد.
در این سرویس شما می بایست تصویری از چهره خود را از طریق برنامه وب بارگذاری کنید. این برنامه قادر است صورت شما را از روی سطح خمیده ماسک بدون تحریف نگاشت کند.
مترجم: زهرا سلیمان زاده کارشناس روابط عمومی

منبع