دانش بومی بهسازی لرزه ای اجزای سازه ای و غیرسازه ای؛ حفاظت از چرخه زندگی شهری در هنگام زلزله

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت بهسازان لرزه دوام مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به دانش بومی طراحی و ساخت میراگرویسکوز دست یافت. با مجهز شدن ساختمان ها به این تجهیز هنگام وقوع زلزله، علاوه بر حفظ جان انسان ها، اجزای سازه‌ای و غیرسازه ای ساختمان نیز حفظ شده و تداوم یافتن چرخه زندگی شهری تضمین می شود. به کمک این تکنولوژی می توان تاب آوری لرزه‌ای کل شهر را ارتقا داد.