۷ ترند بازاریابی برای موفقیت در سال ۲۰۲۲

در گذشته بازاریابی به این معنا بود که نام خود را به گوش دیگران برسانید.

بازاریابی در سال ۲۰۲۲، خلق یک برند تاثیرگذار، داستان سرایی قانع‌کننده برای برند و سنجش موفقیت آن داستان خواهد بود. دیگر ایجاد یک برند و انتظار فروش کفایت نمی‌کند. تکنیک های موثر بازاریابی در گذشته به استفاده از پلتفرم های مناسب برای معرفی، تبلیغات و همچنین ساخت، اجرا و انتشار تبلیغاتی که گروه خاصی از مخاطبان را با استفاده از کلمات کلیدی و هشتگ ها در رسانه های اجتماعی مورد هدف قرار می دهند، محدود می شد.