تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران؛ از ایده تا واقعیت

کارگاه مجازی ”تجربه موفق جذب سرمایه از نگاه صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران” با حضور دکتر امیر حمیدی؛ مدیرعامل شرکت ایده نو فارمد و مهندس امیررضا شادفر؛ مدیرعامل شرکت سامان تجهیز نور برگزارشد.

مدرسین در ابتدای این کارگاه با تعریف جامعی از ایده و سرمایه گذار و پروسه ارزیابی ایده‌ها ادامه دادند که پرورش یک ایده از میان ایده‌ها منوط به یک پروسه ای است که توانایی تشخیص ایده مناسب را داشته باشد. آن ها در ادامه گفتار خود، به پرورش ایده پرداختند و راهکارهایی برای پرورش ایده و به ثمر نشستن آن را بیان نمودند.
در بخش دیگری از این کارگاه، مبحث “از ایده تا واقعیت” به طور کامل شرح داده شد؛ اینکه یک ایده در ذهن ما چگونه به یک محصول تبدیل میشود در حالیکه هم قابل ارائه باشد و هم قابل دیدن، تا بتوانیم به سرمایه‌گذار معرفی کنیم.
در مبحث آخر این کارگاه، به توضیح تجاری سازی ایده پرداخته شد، از جمله موارد بیان شده می‌توان به: چگونگی مذاکره با سرمایه گذار و چگونگی معرفی محصول و تیم، اشاره کرد.
در این کارگاه تمامی مباحث شکل گیری ایده، ارزیابی، پرورش و تجاری سازی ایده، از دو منظر بررسی شد: از نقطه نظر صاحبان ایده و هم از نقطه نظر سرمایه گذار. به صورت کلی در تعامل بین صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران، در پاره ای از مسائل این دو نقطه نظر با یکدیگر تعارض پیدا می کنند، به گونه ای که سرمایه گذار دوست دارد ایده و فرصتی را با بیشترین بازدهی و کمترین ریسک بگیرد اما صاحب ایده بیشتر دنبال این است که سرمایه بیشتری به دست بیاورد و در مراحل بلند مدت‌تری بتواند از منافع سرمایه‌گذار بهره‌مند بشود. نکته کلیدی این کارگاه، تبیین اصول مذاکره برای ایجاد تعادلی در مذاکره بین صاحبان ایده و سرمایه‌گذاران بود.
عموما سرمایه گذاران روی بحث خود “ایده” تمرکز ندارند. بدین معنا که آن‌ها روی “ایده” سرمایه گذاری نمی کنند بلکه به روی فرصت‌هایی که از “ایده” نصیبشان می‌شود، سرمایه گذاری می کنند. همچنین، با توجه به اینکه این روزها تعداد افرادی که ایده دارند افزایش یافته، انتخاب ایده مناسب تبدیل به مهارتی تخصصی شده است که بتوان با پرورش آن ایده خروجی مناسب را دریافت کرد.
این وبینار روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.