الویت استراتژیک و الویت سرمایه‌گذاری؛ معیار انتخاب طرح‌های هم‌سرمایه‌گذاری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار ” هم‌سرمایه‌گذاری پارک‌ها و مراکز رشد استان تهران ” را با حضور مهندس مرضیه فراهانی، رئیس واحد تجاری‌سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس محسن دیندار، رئیس گروه تجاری سازی دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف، دکتر محمد حسین رضوانیان، مدیر ارزیابی صندوق نوآوری و شکوفایی، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه برگزار کرد.