نقش آفرینی پژوهشگاه نیرو، راه حل مشکل دره مرگ

پارک علم وفناوری دانشگاه تهران طی همکاری و همراهی با پژوهشگاه نیرو و شرکت گسترش صنعت، در فرایند تجاری‌سازی ایده‌هایی در حوزه تولید و توزیع، نخستین رویداد آنلاین ارائه محصولات تحقیقاتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق را با حضور دکتر محمد صالح اولیا؛ معاون تحقیقات و منابع انسانی کشور، دکتر مسعود تقوایی؛ مدیر کل دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت توانیر، مهندس محمد الله داد؛ مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، دکتر محمدصادق قاضی‌زاده؛ ریاست پژوهشگاه نیرو و مهندس سپهر برزی مهر؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری برق و انرژی برگزار کرد.