استارتاپ ویکند محصولات فناوری های همگرا شروعی برای رشد و استانداردسازی دستاوردهای کشور

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مراسم افتتاحیه استارتاپ ویکند مجازی محصولات فناوری های همگرا را با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر خازن رییس دانشکده فناوری همگرا دانشگاه خاتم، دکتر فریدوند رییس صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، مهندس علی رسولی مدیر توسعه کسب وکارهای نوپای مرکز همگرا، مهندس فاطمه صداقت فرد معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، و همچنین گروهی از صاحبان ایده و سرمایه گذاران به صورت نیمه حضوری در روز ۱۶ آبان ۱۴۰۰ برگزار کرد.