ایجاد اکوسیستم فناوری‌های همگرا، بخش مهمی از پروژه پیشران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران محسوب می شود

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مراسم اختتامیه رویداد استارتاپ ویکند محصولات فناوری‌های همگرا را برگزار کرد.