آغاز فراخوان وبینار آموزشی “اکسل کاربردی”

وبینار آموزشی اکسل کاربردی ویژه کارکنان پارک علم و فناوری و مراکز رشد ، شرکتهای مستقر در پارک دانشگاه تهران، دانشجویان و دانش آموختگان و اعضای هیات علمی، ۱۵ تیرماه آغاز خواهد شد.

سرفصل ها:
۱-keyboard shortcuts
۲- Tips & Tricks
۳- Must Know Formulas
۴- Functions
۵- Combining Functions
۶- Cell Formatting
۷- Conditional Formatting
۸-Data Validation
۹- Tables
۱۰- Pivot Table & Pivot Chart
۱۱- Relationships
۱۲- Charts
۱۳- Customization
۱۴- Error handling
۱۵- Security
۱۶- Camera Tool
۱۷- Document Management
۱۸- Flash Fill
مدت: ۲۰ ساعت آموزش، ۱۰ ساعت کارگاه عملیاتی
زمان برگزاری: پنج شنبه ها ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ یکشنبه ها ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۳۰
استاد: مهندس احسان ظاهری
هزینه ثبت نام:
هزینه دوره ۳۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.
کارکنان پارک علم و فناوری و مراکز رشد با ۵۰% تخفیف ۱۵۰.۰۰۰ تومان
شرکتهای مستقر در پارک دانشگاه تهران با ۲۵% تخفیف ۲۲۵.۰۰۰ تومان