چه تفاوتی میان مراکز رشد ، شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ استودیوها وجود دارد؟

هنگامی که با دیگران در ورکشاپ‌ها و رویدادها صحبت کردیم، متوجه شدیم که آن‌ها درباره انکوباتورها، شتاب‌دهنده‌ها و استارت‌آپ استودیوها اطلاعات کامل و صحیحی ندارند و دچار سوءبرداشت شده‌اند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا توضیحی اجمالی ارائه دهیم و به شما کمک کنیم تا به درک درستی از این موضوعات برسید.