بهترین شیوه مدیریت منابع انسانی یک استارت‌اپ چیست؟

مدیریت منابع انسانی یکی از جنبه‌های استارت‌اپی است که به درستی درک نشده و مورد غفلت است. گروهی از افراد معتقدند در یک سرمایه‌‌‍‌گذاری کوچک به واحد منابع انسانی نیاز نیست و یا اینکه منابع انسانی را بخشی سخت‌گیر و بدون انعطاف می دانند که قابلیت انطباق با محیط کارشان را ندارد.

با این حال حتی کوچک‌ترین کسب وکارها نیز می‌بایست در واحد منابع انسانی سرمایه‌گذاری کنند. متخصصان منابع انسانی، کارشناسانی در زمینه نیروی کار و قانون اشتغال هستند.
در این نوشتار به بیان چند نکته درباره روش‌های مدیریت منابع انسانی در استارت‌اپ‌ها می‌پردازیم.
برای شرکت خود یک کتاب راهنما تدوین کنید.
آنچه که مهم‌تر است را در الویت قرار دهید. شما حتما می بایست برای کسب وکارتان یک کتاب راهنما تدوین کنید. این سند به ظاهر کسالت‌آور در واقع بیان کننده رسالت شماست و این اطمینان را ایجاد می‌کند که میان اعضای سازمان درباره اهدافشان اتفاق نظر وجود دارد. می‌توانید در کتاب راهنمای کسب وکارتان، انتظارات خود از کارکنانتان و همچنین مسئولیت‌های خود و… را بیان کنید. لیستی از مزیت‌ها و خط‌مشی‌ها تهیه کنید.این لیست راهنمای فعالیت کارکنان شما خواهد بود. می‌توانید در آینده در هنگام بروز هر مشکلی به این کتاب مرجع مراجعه کنید. نگران نباشید، این کتاب راهنما قابل تغییر است. می‌توانید موارد دیگری را به آن اضافه کنید و یا حتی اصلاحاتی در آن ایجاد کنید.
هنجارهای فرهنگی کسب وکار خود را تعریف و تنظیم کنید.
یکی از مهم‌ترین نکات درباره استارت‌اپ‌ها این است که آن‌ها آزادند متفاوت باشند. استارت‌اپ‌ها به یک شرکت بزرگ وابسته نیستند که نیاز باشد تا فعالیت‌هایشان طبق یک روند همیشگی انجام گیرد. استارت‌اپ‌ها کسب وکارهایی نوآور هستند. بخش منابع انسانی را می‌توانید با فرهنگ سازمانی خود تطبیق دهید. هنگام استخدام پرسنل منابع انسانی، اطمینان حاصل کنید که نگرش مورد‌نظر شما به کلیه اعضا منتقل می‌شود و انتظارات شما نیز در فعالیت اعضا دیده می‌شود. واحد منابع انسانی یک موجود جدا از کسب وکار نیست.
تشریفات اداری را مدیریت کنید.
نکته مهم دیگر درباره استارت‌اپ‌ها این است که می‌توانند همه چیز را تازه شروع کنند. یکی از اموری که صاحب کسب وکار از بازوهای منابع انسانی خود می‌خواهد این است که حجم بالای تشریفات اداری و کاغذ بازی‌ها که منجر به انباشتگی کارها و عقب افتادن امور می‌شود، را مدیریت کنند.
پرونده‌های کارکنان را تنظیم کنید. این پرونده‌ها هم می‌تواند در قالب فایل‌های ملموس و کاغذی باشد هم در قالب پرونده‌های دیجیتالی در یک سیستم تنظیم شود. نکته مهم این است که قرار دادن کلیه اسناد رسمی پرسنلی در مجموعه مشخص ضروری است. به نظر می‌رسد بسیاری از مشاغل و کسب وکارها به سمت سیستم‌های بدون کاغذ در حرکتند. از ایمن بودن روش ذخیره‌سازی خود اطمینان حاصل کنید.
در ارتباط با مزایای کسب وکارتان تصمیم‌گیری کنید.
برای جذب نیروهای باکیفیت ممکن است به ارائه مزایای منحصربه فردی بپردازید و شرایط را مطلوب و خوشایند نمایش دهید. برای مثال ارائه یک مجموعه از مزایای پزشکی برای بسیاری از کارکنان در الویت است و می‌تواند جذاب باشد. با این حال مانند سایر جنبه‌های یک استارت‌اپ، در این زمینه نیز همچنان می‌توانید خلاق باشید و فراتر از چهارچوب و اصول فکر کنید. جلسات طوفان فکری برگزار کنید. بررسی کنید سایر شرکت‌ها چکاری انجام می‌دهند، همچنین از کارکنان خود بپرسید دوست دارند چه چیزهایی داشته باشند. شروع به تهیه یک لیست از این امور کنید. مدیریت منابع انسانی در کسب وکارهای نوپا لزوما پیچیده و گسترده نیست.
منبع

 

مترجم: زهرا سلیمان زاده کارشناس روابط عمومی