برگزاری اولین رویداد ارائه به سرمایه گذار مرکز نوآوری نکسترا تحت عنوان NextDemoday

اولین رویداد ارائه به سرمایه گذار (NextDemoday) مرکز نوآوری نکسترا ۷ تیرماه برگزار شد. علی رغم محدودیت های ناشی از بیماری کرونا، استارتاپ ها برای جذب سرمایه طرح‌ها، محصولات و خدمات استارتاپی خود را در مقابل ۹۰ سرمایه گذار به صورت حضوری و آنلاین ارائه دادند.

این کارگاه در راستای “تدوین برنامه راهبردی دانشگاه” به عنوان یکی از مهمترین مأموریت‌های اداره کل برنامه ریزی و معماری سازمانی با تدریس دکتر ابویی اردکان عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برای مدیران کل ستادی دانشگاه برنامه‌ریزی و اجرا شد. این دوره به صورت کار عملی بوده و خروجی آن به عنوان یکی از منابع در تدوین چهارمین برنامه راهبردی دانشگاه استفاده خواهد شد. هم اکنون این اداره کل در حال تدوین چهارمین برنامه راهبردی دانشگاه می‌باشد.

مرکز آموزش های حرفه ای مدیران با توجه به تاکیدات ریاست دانشگاه تهران پیرامون مشارکت تمامی ذی نفعان در تدوین برنامه راهبردی دانشگاه، سلسله دوره های مدیریتی در راستای ارتقای دانش مدیران در زمینه مهارت‌های شناسایی و حل مسئله، مهارت‌های تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک، برنامه ریزی راهبردی مساله محور، چگونگی تعیین خط مشی‌ها و تدوین اهداف و استراتژی های دانشگاه و… را برنامه ریزی و در دست اجرا دارد.