فراخوان ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از کسب و کارهای دانایی محور، ارائه خدمات به آن‌ها و همچنین به منظور سنجش فعالیت‌های آنان در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ادامه همکاری، مطابق با برنامه هر ساله، اقدام به ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های عضو و مستقر می نماید.

با توجه به اینکه استفاده از بسیاری از خدمات از جمله برخورداری از معافیت مالیاتی (معافیت مالیات بر درآمد و معافیت مالیات بر حقوق کارکنان) و اعطای مجوز فعالیت شرکت در پارک و بسیاری دیگر از خدمات منوط به حضور در ارزیابی سالانه می باشد، حضور در ارزیابی عملکرد ۱۴۰۱ برای کلیه شرکت‌های عضو و مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران الزامی می باشد. لذا در اسرع وقت نسبت به تکمیل کاربرگ شناسنامه اطلاعات (فایل اکسل) و ارائه مستندات درخواستی اقدام فرمایید.

الزامات مورد توجه واحد پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای فرایند شرکت در فراخوان فوق به شرح زیر است:

مهلت تکمیل کاربرگ شناسنامه اطلاعات(فایل اکسل)و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۰۷/۳۰/ ۱۴۰۲ می‌‌باشد.

لطفاً کلیه فرم‌ها و مستندات را به ایمیل مدیریت پذیرش و ارزیابی به آدرس ایمیل evalu.utstpark@ut.ac.ir ارسال فرمایید.

به پرونده های ارسال شده پس از مهلت اعلام شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای آن دسته از شرکت‌هایی که تا به حال در ارزیابی سالانه شرکت نکرده اند، کاربرگ های مورد نظر در سایت پارک به آدرس https://utstpark.ir قرار داده شده است. ( یک نسخه از کاربرگ‌ها به آدرس ایمیل شرکت‌ها نیز ارسال شده است)، و آن دسته از شرکت‌هایی که سال گذشته در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ شرکت نموده‌اند، کاربرگ‌های سال پیش جهت تکمیل گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ ضمن هماهنگی با واحد پذیرش و ارزیابی در اختیار ایشان قرارداده می‌شود.

در صورت وجود نواقص در کاربرگ‌ها و مستندات ارسال شده توسط شرکت، موارد به صورت مکتوب از طریق ایمیل به شرکت اعلام می شود و شرکت موظف است، حداکثر طی ده روز از تاریخ اطلاع رسانی، نواقص موجود را اصلاح و پرونده خود را مجدد ارسال نماید.

در صورتی که شرکت در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و ارسال مجدد مستندات لازم اقدام ننماید، به منزله انصراف شرکت از ادامه ارزیابی در نظر گرفته خواهد شد.

در صورت درخواست شرکت نسبت به انجام ارزیابی پس از اتمام مهلت زمانی (۳۰ /۰۷/ ۱۴۰۲) ، شرکت موظف است بر اساس دستور‌العمل ذیربط، دلایل و مستندات تاخیر به همراه فیش واریزی جریمه دیرکرد بصورت مکتوب به مدیریت پذیرش و ارزیابی ارسال نماید. سپس ظرف مدت حداکثر دو هفته پرونده ارزیابی شرکت همراه با تمامی مستندات را تکمیل نماید.

با استناد به مصوبه شورای پذیرش مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸، در صورت عدم حضور شرکت در ارزیابی سالانه منجر به صدور ابلاغیه اخطار و در صورت تکرار آن منجر به لغو عضویت و خروج شرکت از پارک خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مدیریت پذیرش و ارزیابی، به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ داخلی‌ ۱۴۹ تماس حاصل فرمایید.