مرکز نوآوری تحول دیجیتال؛ بستری برای توسعه زنجیره ارزشی تحول دیجیتال در صنایع فولاد

دکتر عباس زارعی هنزکی، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه در حضور برخی از اصحاب رسانه ضمن اشاره به رویداد ۳S گفت: مرکز نوآوری تحول دیجیتال، مرکزی پیش رو، نوآور در تحول دیجیتال در صنعت فولاد است. ایشان در ادامه افزود ماموریت این مرکز ایجاد و شتاب دهی هسته های نوآور و پیش رشد و سپس تشکیل و حمایت شرکت های رشدی و پسارشدی جهت توسعه زنجیره ارزشی تحول دیجیتال در صنایع فولاد و سایر صنایع است.

دکتر زارعی بر این موضوع تاکید کرد که مرکز نوآوری تحول دیجیتال، نقطه آغازی جهت حرکت به سمت تحول دیجیتال در صنعت فولاد کشور است.
وی گفت این مرکز با هدف ایجاد بازوهای تحقیقاتی و اجرایی وابسته به صنعت فولاد مبارکه، ارائه خدمات و محصولات منطبق با زنجیره ارزشی فولاد، استفاده از پتانسیل های دانشی موجود در دانشگاه جهت برطرف سازی چالش های موجود در صنایع، استفاده از ظرفیت های علمی و ایده های نوآور دانشجویان دانشگاه تهران جهت ایجاد کسب وکار در تحول دیجیتال، ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری و ایجاد مرکزی برای انجام تحقیقات مرتبط با گسترش و توسعه پایدار صنعت فولاد کشور طراحی و احداث گردیده است.
دکتر زارعی با تشریح هدف رویداد ۳S ، هدف محوری این سلسله رویدادها را تامین نیاز‌های فناورانه فولاد ایران در حوزه دیجیتال دانست و ادامه داد این رویداد در دو بخش کلی برگزار خواهد شد. در بخش اول، نیازهای فناورانه طرح تحول دیجیتال فولاد در قالب چالش‌های فولاد مطرح می شود. سپس در بخش دوم رویداد، فناوران و نوآوران حوزه‌های انقلاب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با در نظر داشتن چالش‌های مطرح شده، طرح‌ها و ایده‌های خود را تدوین خواهند کرد. پیشنهادات دریافتی از جانب فناوران و نوآوران توسط داوران و متخصصان این حیطه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در نهایت با تیم‌های منتخب جهت تعیین نوع همکاری و سایر مسائل مرتبط گفت وگو خواهد شد.