توسعه اقتصاد دیجیتال از درگاه ارزش آفرینی‌های مشترک می‌گذرد…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، وبینار “پست و کسب و کارهای دیجیتال، فرصت‌ها و ارزش آفرینی مشترک” را با محورهای تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی بر بستر پست و توسعه سکوی تجارت الکترونیکی پست، حضور دکتر محمدرضا قادری عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه برگزار کرد.