می خواهید صورت خود را لمس نکنید، این مچ بند مناسب شماست.

بحران کرونا بر همه ما واجب کرد که از لمس صورت خود اجتناب کنیم. زیرا با تماس دست هایمان با دستگیره ها و دیگر اشیا و سپس لمس صورتمان، این ویروس به غشاهای مخاطی ما منتقل و سبب بیماری می شود.

یک استارت آپ به نام Slightly Robot در گذشته مچ بندی را برای جلوگیری از لمس های آسیب زننده مانند اختلال روانشناسی کندن موهای سر و نظایر این، طراحی کرده بود. طی هفته های گذشته، این استارت آپ، طی یک طراحی مجدد، تغییراتی در محصول خود ایجاد کرد. به این گونه که در صورت لمس صورت، مچ بند می لرزد. شتاب سنج این مچ بند، حرکت دست شما را ۱۰ بار در هر ثانیه حس می کند. براساس درجه بندی حساسیت که در زمان تنظیم قرار داده می شود، در صورت لمس یا نزدیک شدن دست به بینی،چشم و دهان، مچ بند خواهد لرزید.
یک اپلیکیشن (برنامه) نیز همراه وجود دارد که به شما کمک می کند تا پیشرفت خود را ردیابی کنید و دست های آلوده را دور نگه دارید.
هدف این امر، تغییر و بهبود رفتار از طریق رویکرد ایوان پاولوف است. رفتار به گونه ای تغییر پیدا می کند که برای اجتناب از لمس صورت، دیگر به لرزش نیازی نخواهد بود. مغز شما نسبت به این امر بازخور منفی بروز می دهد و میل به خاراندن و لمس صورت را نادیده می گیرید.
به دلیل شیوع بیماری کرونا و نگرانی های شدید نسبت به این موضوع، این مچ بند طراحی مجدد گردید.
شاید سازندگان ساعت های هوشمند مانند ساعت اپل بتوانند از طریق تهیه برنامه هایی ارزان یا رایگان و نشر آن از طریق سخت افزارهای مربوط، به آموزش درباره این موضوع بپردازند اما این استارت آپ امیدوار است بتواند با کاهش قیمت، تولید بیشتر و در دسترس بودن، کشش بازار را به سمت خود هدایت کند. از طریق فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی مانند توییتر اطلاعات صحیح به سرعت بین افراد به اشتراک گذاشته می شود مانند شست و شوی دست برای ۲۰ ثانیه و این امر نیز به کاهش شیوع کرونا کمک می کند. اما همراه داشتن و استفاده مداوم از تلفن هایمان در هر محیطی و سپس لمس صورتمان تبدیل به مسیری برای پخش و گسترش بیماری هایی از این دست می شود.
شیوع به ما یادآوری می کند که چگونه هر کدام از ما به طور جداگانه برجامعه گسترده تر تاثیر می گذاریم و مسئولیت این را داریم که این چرخه را قطع کنیم و ناقل نباشیم.

منبع نوشته

مترجم: زهرا سلیمان زاده کارشناس روابط عمومی