استارت آپ ها براساس ایده های فناورانه با کمترین میزان سرمایه گذاری شکل می گیرند

پارک علم وفناوری دانشگاه تهران، وبینار” برای کار در استارت آپ ها به چه مهارت هایی نیاز داریم ” را با حضور مهندس مرضیه فراهانی رئیس واحد تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر مهدی جعفرزاده دکترای کارآفرینی و مدرس دانشگاه تهران، مهندس سیمین سحابی مسئول منابع انسانی شرکت اتصال یکپارچه روز شنبه ۲۷ شهریور ماه برگزار کرد.