۵ دلیل برای اینکه چرا شما به یک مربی کسب وکار نیاز دارید

یکی از اولین توصیه ها به کارآفرینان، یافتن یک مربی توانمند است. مطالعه درباره یک موضوع جدید و به کار بردن آن در زندگی، دو امر متفاوت ازهم هستند. خوشبختانه امروزه وبلاگ ها، فیلم ها و پادکستهای بسیاری در موضوعات مختلف در درسترس است و ما را در مسیرمان همراهی میکنند. اما این دسته از اطلاعات، در سختی ها و مسائل منحصر به فردی که ممکن است با آن مواجه شویم یا در ایجاد یک شبکه ارتباطی نمیتواند یاری کننده ما باشد. شاید ایده خارق العاده ای داشته باشید اما ندانید برای به ثمر رساندن ایده خود چکار کنید. شاید درباره مسیر خود کاملا مطالعه کرده باشید اما این مطالعات هنگامی که با چالشی روبه رو شوید، به کار شما نیاید.