وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اولین وبینار در زمینه بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری را با همکاری پارک علم و فناوری شریف و با حضور دکتر علی داوری عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی، دکتر حمید پاداش عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی و دکتر علی موسوی عضو هیات مدیره موسسه دانش بنیان برکت برگزار کرد.

در این وبینار، کارشناسان در ابتدا به بیان چالش های کلی کسب وکارها در بحران کرونا پرداختند، سپس توضیحاتی مرتبط درباره اکوسیستم کارآفرینی و چالش های آن شرح داده شد، پس از آن کارشناسان حاضر به ارائه راهکارها و توصیه هایی برای مواجهه با این بحران پرداختند. در انتهای وبینار کارشناسان به سوالات مطرح شده توسط شرکت کنندگان دوره پاسخ دادند.
دکتر علی داوری در ابتدای وبینار بیان کرد جهان بعد از جنگ جهانی دوم، چنین تجربه ای به صورت پاندومی نداشته است. این چالشی است که بیش از ۱۸۰ کشور دنیا اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را درگیر کرده است. سپس ایشان به بیان و شرح ۳۰ چالش که کسب وکارها با آن مواجهه هستند، پرداخت. این چالش ها در ۵ دسته جهانی، اقتصادی، شرکتی/ رقابتی، دولتی و اجتماعی دسته بندی شده اند.
دکتر داوری ۴ سناریو در ارتباط با پایان این شیوع بیان کرد. سناریو خوش بینانه معتقد بود کرونا تا پایان فروردین ماه پایان می گیرد که این سناریو ملغی شد. سناریو واقع بینانه به ادامه بحران کرونا تا خرداد ماه اشاره دارد. سناریو بدبینانه بیان می دارد که بحران کرونا تا مرداد ماه ادامه خواهد داشت و در انتها، سناریو بسیار بدبینانه بیان می دارد که کشور در نیمه دوم سال یعنی مهر ماه نیز درگیر بحران کرونا خواهد بود.
دکتر حمید پاداش به بیان آثار کرونا بر اکوسیستم کارآفرینی در جهان پرداخت و بیان داشت این موضوع از منظر بهداشتی، عدم شفافیت چشم انداز پایان این شیوع و تغییر ماهیت کسب وکارها می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
دکتر علی موسوی بعد از اشاره به مسئله تحریم و کرونا این نکته را یادآور شد که می بایست فهم دقیقی از شرایط به دست آوریم تا در بحران کرونا و سپس در دوره پساکرونا به درستی عمل کنیم. همچنین ایشان اشاره کرد مسئله کرونا محک خوبی برای کسب وکارهای حیطه های فروش آنلاین، سلامت آنلاین، آموزش آنلاین، پست آنلاین و بارگاه های آنلاین است.
دکتر پاداش گفت می بایست زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی دقیقی ایجاد و توسعه یابد و حجم حمایت ها و سرمایه گذاری ها در حیطه استارت آپ ها به حد کافی برسد تا کارآفرینان و فن آفرینان بتوانند با آسودگی خاطر به توسعه سرمایه گذاری خود بپردازند. همچنین ایشان اشاره کرد در این شرایط یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری برای همه و حتی آحاد مردم، سرمایه گذاری بر روی اکوسیستم کارآفرینی و تیم های جوان و استارت آپ هاست و این موضوع به آینده ایران مرتبط می شود.
دکتر حمید پاداش این نکته را یادآور شد که خوبست که موضوع سرمایه گذاری بر روی کسب وکارهای جوان مورد توجه کارآفرینان سنتی نیز قرار گیرد.
دکتر موسوی اشاره کرد که مردم سعی کنند به پیش خرید محصولات مورد نیاز خود از کسب وکارها بپردازند تا چرخ فعالیت اقتصادی بچرخد و کسب وکارها بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
در انتها دکتر داوری این موضوع را بیان داشت که این بحران سبب تغییراتی من جمله تغییر سبک زندگی و تغییر نگرش می شود و این امر به معنای حذف یکسری از کسب وکارها، تولد گروه جدیدی از کسب وکارها و رشد و توسعه دسته دیگری از کسب وکارها می باشد. حال این نکته مهم است که چگونه یک تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
این وبینار در روز سه شنبه ۲۶ فروردین ۹۹ ساعت ۱۶ در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.